Myslíte si, že franchising je v podnikatelském prostředí nový a nevyzkoušený pojem? Opak je pravdou! Podívejte se do historie a zjistíte, že tento koncept podnikání je mnoha generacemi osvědčený postup, jak získat stabilní příjmy z podnikatelských aktivit.

více v článku...

Kdy to začalo?

Přesně nelze určit, které z lidských chování lze označit jako vůbec první formy franšízových operací. V některých pramenech se uvádí, že takto lze sledovat historii podnikání v 19. století. Jiní zase tvrdí, že franšízy se zakládaly již okolo roku 200 našeho letopočtu. Nejpravděpodobnější dobou je však středověk.

První franšízová operace ve středověku?

Právě ve středověké Evropě bylo umožněno šlechticům a církvi ze strany monarchů, aby spravovali země, které patřily ke koruně. Šlechticové udělili místním farmářům právo k tomu, aby užívali kus půdy. Jako odměnou jim byly licenční poplatky. Možná se tak jedná o první franšízovou operaci vůbec.

Vlastní obchodní model

O několik století dopředu se ocitáme na kontinentě, který se velmi rychle a konkurenčně rozvíjel. V Americe se od padesátých let 19. století věnoval Isaac M. Singer výrobě šicích strojů. Jeho produkt měl velký úspěch. Bylo jasné, že nebude zvládat získat kapitál k tomu, aby se dal na velkovýrobu. Proto vymyslel vlastní postup. Jednalo se o vlastní obchodní model, kdy poskytnul licenční práva lidem, kdo si přáli prodávat stroje a učit ostatní lidi, jak tyto stroje používat.

Limonáda s licencí

Odkud je již krůček k celosvětově proslulému nápoji. V roce 1886 byl Johnem S. Pembertonem vynalezen nápoj Coca-Cola. Ten poskytnul licenci vybrané skupině prodejců, a Coca-cola se stala největší světovou franšízou. Tento úspěšný model poté dokonali majitelé McDonaldu, který je dnes nejslavnější franšízou na celém světě.

Franchising rozhodně není ničím novým. Stále se však vyvíjí a úspěšně aplikuje v mnoha odvětvích našeho života.