Pokud má cizinec, který žije mimo EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, zájem podnikat v České republice, musí si pořídit dlouhodobé vízum za účelem podnikání. Žádost o ně se podává na zastupitelských úřadech ČR podle místní konzulární příslušnosti.

Zastupitelské úřady následně žádosti postupují Ministerstvu vnitra, které k nim vydá rozhodnutí. Proces to není úplně jednoduchý, s pomocí tohoto článku jím však jde bezpečně projít!

více v článku...

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání se podává osobně

Prvním krokem samozřejmě musí být zjištění konzulátu, na němž bude žádost podávána. Posléze je třeba domluvit si termín k podání žádosti, přičemž konzuláty žadatele objednávají e-mailem i telefonicky. Žádost je ale v každém případě nutné podat osobně, protože se žadatelem je uskutečněn pohovor a jsou mu sejmuty otisky prstů.

Nezbytnosti, bez nichž se žádost neobejde

K žádosti je nutné doložit:

  • Platný pas
  • Formulář
  • 2 fotografie
  • Biometrické údaje (otisky prstů)
  • Podpůrné dokumenty, které prokazují účel pobytu, ubytování a finanční prostředky
  • Rejstřík trestů
  • Poplatek
  • Cestovní zdravotní pojištění

Aktuálnost dokumentů je nutností

Pokud má mít žádost o dlouhodobé vízum naději na úspěch, náležitosti žádosti o udělení dlouhodobého víza nesmí překročit v době jejího podání 180 dnů od jejich vydání. Výjimku v daném ohledu představuje cestovní doklad, matriční doklady a fotografie, která však musí odpovídat současné podobě žadatele. U ukrajinských dokumentů není žádána apostila, když postačí ověření oprávněného notáře.

Doba potřebná k vydání rozhodnutí se může případ od případu lišit

Rozhodnutí o žádosti o dlouhodobé vízum je obvykle přijato v zákonné lhůtě do 90 dnů. U některých případů, jež si žádají delší prověřování, může být tato lhůta navýšena na 120 dnů.

Když dojde ke schválení víza, je povinností předložit ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných podmínek do českého jazyka, čímž se doloží uzavření cestovního zdravotního pojištění i jeho rozsah. Předložit je třeba i doklad o úhradě pojistného.

Pas s vízem si lze vyzvednout i v zastoupení

Pas s vízem si žadatel vyzvedne sám nebo pověří jinou osobu. Je pochopitelné, že ta se musí případně prokázat plnou mocí. Výjimka nastává v situaci, když žadatel uvědomí již při procesu podávání žádosti konzulát o tom, kdo za něj pas s vízem vyzvedne. Identickým způsobem si lze vyzvednout i zamítací formulář v okamžiku, kdy dojde k zamítnutí víz

Co si počít před uplynutím platnosti víza?

Dlouhodobé vízum má maximální dobu platnosti 1 rok. Za předpokladu, že účel pobytu trvá i po uplynutí vymezené časové lhůty, je možné ještě před ukončením platnosti víza požádat o jeho prodloužení na nejdéle 1 rok. Řešením je i žádost o povolení k dlouhodobému pobytu.

Se vším výše uvedeným se také můžete obrátit na agenturu IRS Czech, která se na vyřizování víz a dalších dokladů pro cizince specializuje.