Zdroj: QuinceCreative, pixabay.com

Finanční gramotnost se v posledních letech stala velkým tématem vzdělávání. Na toto téma vznikl i strategický plán Vlády ČR, který se zaměřuje především na sociálně ohrožené skupiny. Finanční vzdělávání se zaměřuje také na děti a snaha o to, aby se půjčka na směnku stala pro většinu obyvatel minulostí, je chvályhodná. Jak tedy výuka finanční gramotnosti pro děti vypadá? A máte se při půjčování peněz bát, kdo vám volal?

Naučíte se hned první školní den výpočet zisku?

Finanční gramotnost je součástí Národní strategie finančního vzdělávání schválené v roce 2013. Podle ní by se měly děti se zacházením s financemi seznamovat už na 1. stupni základní školy. Sice to nefunguje tak, že by se žáci hned první školní den učili, jak fungují banky nebo výpočet zisku u nadnárodních společností, ale finanční gramotnost by měla být součástí učebních osnov už těch nejmenších.

  • Konkrétně na 1. stupni ZŠ se žáci seznámí s hotovostí i bezhotovostní platbou nebo způsobem tvorby domácího rozpočtu, tedy s příjmy a výdaji. 
  • Na 2. stupni ZŠ se tematizuje cenotvorba, náklady, výpočet zisku, DPH i inflace, plán nezapomíná ani na základní práva spotřebitelů. 
  • Studenti středních škol se zabývají kurzy cizích měn nebo předpisy na ochranu spotřebitele. V tomto věku je dobré se bavit i o deficitních (schodkových) rozpočtech a nejrůznějších půjčkách. Nejpozději po dokončení střední školy by měli studenti vědět, že půjčka na směnku pro ně není tou nejlepší možností, jak financovat svůj život.

Půjčka na směnku aneb máte se bát, kdo vám volal?

První školní den tedy nejspíš nedá dětem odpověď na to, co je půjčka na směnku nebo jak na výpočet zisku pro domácí rozpočet, ale pokud ukončíte střední školu, měli byste být aspoň základně finančně gramotní. Kromě toho, že budete vědět, co si k vám může finanční instituce nebo obchodník dovolit, taky se nemusíte bát, kdo vám volal a jestli náhodou za dveřmi nestojí exekutor. Pokud by se totiž vašim životním příjmem staly půjčky, může se to lehce stát.

A proč je právě půjčka na směnku takovým strašákem? Zjednodušeně řečeno je směnka cenný papír, kterým uznáváte svůj dluh. Výhodou směnky pro toho, kdo peníze půjčuje, je její snadné postoupení soudu pro exekuční řízení, pokud dlužník správně nesplácí.

Pravidelné kapesné naučí, jak na výpočet zisku

Už předškolní a mladší školní děti by se měly učit znát hodnotu peněz. Dobrý způsobem, jak jim vysvětlit fungování rozpočtu, je jejich pravidelný příjem v podobě kapesného. Pokud neutratí všechny peníze hned, mohou si je spořit do prasátka a později si koupit něco hodnotnějšího. Výpočet zisku a vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet se tak pro ně stane samozřejmostí.