Pořízení nemovitosti je obvykle velmi velký krok, k němuž se řada lidí odhodlává až po zvážení veškerých možností a alternativ, zejména v případě, že nemá dostatek financí k této investici a musí si zařídit hypotéku.

Splácení hypotéky má svá pravidla, která jsou dána smluvními podmínkami půjčky, neomezují však vlastníka nemovitosti na jeho právech zcela.

V případě, že nastanou změny rodinných poměrů a vlastník přestane mít o nemovitost zájem (např. rozvod nebo nedostatek prostoru pro rozšiřující se rodinu), lze za splnění určitých požadavků nemovitost zatíženou hypotékou prodat, je však nutné počítat s několika překážkami a náročnější administrativní i legislativní zátěží.

Podmínky umožňující prodej nemovitosti zatížené hypotékou

Jednou ze základních podmínek prodeje nemovitosti zatížené hypotékou je nutnou souhlas poskytovatele úvěru, tedy bankovní instituce, u níž je hypotéka uzavřena. Souhlas s prodejem u většiny bank není problém získat, záleží však také na dalších aspektech prodeje a způsobu, jakým dojde k vyrovnání dluhu.

Kromě souhlasu banky je pak nutné získat i souhlas kupujícího. Ten má následně několik možností, jak se s hypotékou vypořádat. Jedná se o následující:

  • splacení dlužné částky ihned – je možné v případě, že má kupující k dispozici kompletní sumu, jež odpovídá hodnotě nemovitosti
  • splacení dlužné částky novou hypotékou – tu si může kupující zařídit u stávajícího poskytovatele nebo u jiné banky
  • převzetí (převod) hypotéky – v tomto případě kupující odkoupí nemovitost i s hypotékou za jejích stávajících podmínek

Splacení hypotéky ihned

Tato varianta nákupu nemovitosti zatížené hypotékou je poměrně jednoduchá zejména s ohledem na administrativu. V tomto případ je nákup nemovitosti realizován splacením požadované kupní ceny, z níž část je odvedena poskytovateli úvěru a část pak majiteli nemovitosti.

Při této formě odkupu nemovitosti je nutné počítat s dalšími výdaji, zahrnujícími především poplatky za předčasné splacení úvěru a případný právní servis nebo notářskou úschovu financí v průběhu převodu nemovitosti z jednoho vlastníka na druhého v rámci katastru.

Splacení hypotéky novou hypotékou

Pokud nemá kupující dostatek financí na zaplacení plné částky za nemovitost, je možné si na koupi sjednat novou hypotéku. Zde se kupujícímu nabízí dvě možnosti, a to sjednání hypotéky u stejného poskytovatele, nebo zřídit novou u poskytovatele jiného.

Pokud se kupující rozhodne pro stejného poskytovatele, obvykle se mu nabízí výhody v podobě zjednodušené administrativy a nižších poplatků za předčasné splacení, nemusí však dosáhnout na maximálně výhodné podmínky splácení, zejména pokud nebude pro daného poskytovatele dostatečně bonitní (rovněž se může stát, že mu hypotéka vůbec nebude schválena).

U jiného poskytovatele si může kupující přijít na lepší podmínky i jednodušší dosažení na vyšší hodnotu hypotéky nebo schválení, bude však možná muset řešit nový odhad nemovitosti i vyšší poplatky za předčasné splacení úvěru.

Převzetí hypotéky

Tento úkon je rovněž administrativně poměrně málo náročný, vyžaduje však souhlas banky, která si kupujícího prověří a zhodnotí, zda bude schopen splácet úvěr, jehož podmínky byly navrženy na původního majitele nemovitosti. Zde opět platí, že pokud nebude bonita kupujícího dostatečná, banka s převodem hypotéky nebude souhlasit.