Západní esoterika, známá také pouze jako esoterika, esoterismus a někdy nazývána taktéž západní mysteriózní tradice, je termín, který vědci používají k označení široké škály volně příbuzných myšlenek a hnutí, které se vyvinuly v západní společnosti.

Tyto myšlenky a proudy jsou jednotné, protože se do značné míry odlišují jak od ortodoxního židovsko-křesťanského náboženství, tak od osvícenského racionalismu. 

Esoterika pronikla do různých forem západní filozofie, náboženství, pseudovědy, umění, literatury a hudby. I nadále navíc ovlivňuje intelektuální myšlenky a populární kulturu.

Myšlenka seskupit širokou škálu západních tradic a filozofií pod tento pojem vznikla v Evropě koncem 17. století. Jak se rozvíjelo esoterické smýšlení dál? Nejen o historii, ale bližší informace také o významu tohoto proudu se můžete dozvědět v našem článku.

Chcete se dozvědět něco o hvězdách, osudech lidí a znameních? Jak o činských znameních, tak normálního klasického zvěrokruhu? Určitě navštivte náš blog o těchto věcech, kromě jiného. Máme pro Vás připraven například článek o znamení střelce nebo o znamení štíra.