Kolik let uběhlo od doby, kdy jste chodili do autoškoly a všechny značky a dopravní značení jste měli lidově řečeno v malíčku? Dopravní značení se pravidelně mění, řada dopravních značek vešla v platnost teprve před pár lety a mnozí z řidičů nemají o novém značení vůbec potuchy. Stejně tak ale neví ani mnohé z historie dopravních značek. Je proto vhodné se podívat nejen na novinky a znalosti pravidelně doplňovat, ale není od věci se podívat také do historie.

Více než 100letá historie značení u nás

Je to k nevíře, ale první dopravní značky se začaly objevovat s rozvojem obchodu již ve středověku. K systematickému značení se v našich zemích přistoupilo až ve 30. letech 20. století s rozvojem automobilismu. Prvním cestovatelům stačilo pouhých 6 výstražných značek, se kterými se v odlišném provedení setkáváme dodnes. Právě svislé dopravní značení, mezi které se řadí také výstražné značky, je v dnešním silničním provozu celosvětově nejrozšířenější.

Přes 360 různých typů

V České republice je v současné době v platnosti více než 360 různých typů dopravních značek a značení. Zatímco zmiňované svislé dopravní značky jsou umístěny v horizontální poloze, dostatečně vysoko a viditelně, aby mohli účastníci provozu včas zareagovat, vodorovné dopravní značení se vyznačuje přímo na vozovku nebo pozemní komunikaci pro orientaci. Typicky se jedná souvislé, přerušované nebo dvojité čáry, směrové šipky, značení přechodů pro chodce, ale také vymezení parkovacích míst. Často se vodorovné značení vyskytuje na parkovištích nebo v logistických centrech.

Semafory ze Spojených států do celého světa

Světelná signalizace v podobě, jak jí známe dnes, tedy typický semafor se 3 barvami, vznikla v USA. Postupně se semafory rozšířily do Evropy a zbytku světa. K dopravnímu značení v Praze tak přibyly od roku 1927 semafory.

Ten první v Hybernské ulici byl ručně ovládaný, netrvalo dlouho a začaly se instalovat automatické, kterých bylo v roce 1939 již 15 po celém městě. Semafory se však začaly objevovat také v dalších městech, svůj první měla Ostrava v roce 1941 na křižovatce ulic Sokolská třída a 28. října, naopak Brno si muselo počkat až do Štědrého dne roku 1946, kdy se rozsvítilo světelné návěstidlo na křižovatce ulic Kobližná, Rooseveltova a Divadelní.