Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou skvělým způsobem, jakým si můžete vyrábět svou vlastní energii. Zahrnuje to například solární panely nebo tepelná čerpadla. Jejich výhodou je to, že jsou ekologická a bez emisí zatěžujících životní prostředí. Patří mezi udržitelné zdroje energie. Bohužel, jejich vysoká pořizovací cena je tím, co spoustu domácností od těchto řešení odrazuje. Stát ale nabízí pomocnou ruku ve formě dotačního programu Nová zelená úsporám. Není možné získat jen dotace na výměnu oken nebo dotaci na novostavbu, možností je vícero.

Využijte odborníky pro zpracování žádosti o dotaci

I když se pořizovací cena fotovoltaických systémů může díky dotaci snížit, nepočítejte s tím, že dotace pokryje veškeré náklady. Určitá míra spoluúčasti bude vždycky, bez ohledu na to, do jakých systémů investujete. Dotace vám může pomoci pokrýt náklady na pořízení fotovoltaických systémů až do 50 % veškerých nákladů. Pokud byste si nechali vypracovat posudek od specializovaných společností, můžete dostat dotaci také na zpracování těchto dotací, a to ve výši 25 000 Kč. Právě tím, že se svěříte do rukou odborníka, můžete získat náskok před ostatními žadateli.

Technický dozor

Ať už budete stavět svépomocí, pomocí společnosti nebo kombinací obou (vše je pro získání dotace možné), je důležité sehnat si technický dozor projektu. U některých pracovních úkonů (zateplení domu či výměna oken a dveří) je závěrečná zpráva od technického dozoru dokonce povinností. Je nutné, aby tento dozor nebyl závislý na realizační firmě – na to si dejte opravdu pozor.

Kvalitní materiál i práce

Aby vše plnilo své funkce tak, jak má, nevyplatí se investovat do nekvalitních materiálů. Stejně tak kvalitní materiály, které jsou instalovány neodborně, nemusí přesně plnit svůj účel. A z tohoto důvody se nevyplácí šetřit peníze na levný materiál nebo nespolehlivou společnost. K montáži si pozvěte společnost, která má osvědčení pro vykonávání dané práce. A vždy trvejte na uzavření písemné smlouvy o provedení prací.

Dodržujte termíny

Po podání žádosti vám přijde akceptační dopis, po jehož odeslání máte 12 až 36 měsíců pro provedení daných prací a doručení o realizaci Fondu. Tento termín musíte stihnout, jinak přicházíte o dotaci. Po schválení dotace vám přijde rozhodnutí o schválení dotace a ještě jeden dokument: formulář prohlášení o přijetí podmínek – ten musíte podepsat (nutno úředně ověřený podpis) a odevzdat ve stanovené lhůtě na Fond.