Určitě se vám v životě několikrát stalo, že jste se setkali s událostí, která vás nemile překvapila. Bohužel tyto náhody nelze z života lidského nijak eliminovat, ale můžeme úměrně snížit riziko jejich případných následků. Jedním z nejlepších způsobů, jak se chránit před nepříjemnými událostmi, je sjednání kvalitního pojištění. Investujte několik stovek měsíčně do svého životního klidu.

Co je vlastně pojištění?

Nejprve by bylo záhodno odpovědět si na otázku, co je vlastně pojištění. Jedná se o jeden z produktů finančního trhu, který je mezi lidmi velice oblíbený. Představuje vlastně závazek pojišťovny, že vůči vám bude tlumit následky nebo škody plynoucí z určené negativní události. Tento právní vztah musí být pochopitelně popsán v pojistné smlouvě, kde se mimo podmínek pojistného plnění nachází i výše měsíčních záloh včetně cílového částky, na kterou jste pojištěni.

Máte sjednané pojištění odpovědnosti za škodu?

Většina z vás asi bude mít toto pojištění sjednané, ale určitě se mezi vámi najde i pár jedinců, kteří pojištění odpovědnosti za škodu nemají. Děláte velkou chybu, protože se vystavujete neúměrnému riziku, jehož finanční náhrada by vás mohla ekonomicky zlikvidovat. Toto pojištění vás totiž chrání před škodou, kterou způsobíte třetím osobám v běžném životě. Navíc se vztahuje nejenom na vás, ale také na všechny členy společné domácnosti.

Vykonáváte rizikové zaměstnání?

Být pojištěn v občanském životě je sice skvělé, ale největší škody a problémy si můžete nadělat v zaměstnání. Zvláště pokud pracujete na pozici, která je spojena s velkou odpovědností, a to jak za podřízené, tak za majetek. Typicky se jedná například o manažery na vedoucích pozicích nebo profesionální řidiče. Pojištění profesní odpovědnosti vás ale chrání před veškerými škodami, které způsobíte svému zaměstnavateli. Z náhrady škody tak vyváznete pouze s malou částkou v podobě spoluúčasti.

Pokud chcete žít více v klidu a nechcete se stresovat běžnými činnostmi, pak si neprodleně sjednejte výhodné pojištění. Malá měsíční investice za eliminaci stresu rozhodně stojí.