MIG/MAG svařování se řadí mezi základní typy svařování, což se dozvíte na každém svářečském kurzu. Víte, čím je typické a jaké dvě metody spojování materiálů s touto technologií můžete získat? Podíváme se na snad nejběžnější druh svařování vůbec.

Dvě varianty svařování

Není divu, že se metoda MIG/MAG svařování těší takové oblibě. Svářečka je cenově dostupná, stejně jako ochranné rukavice a další ochranné prvky, a navíc tato metoda svařování v sobě ukrývá dvě různé možnosti, jak spojovat materiál. Získáváte tak obloukové svařování, u kterého se využívá ochranného plynu pro ochranu tavné lázně před kontaktem s kyslíkem obsaženým ve vzduchu.

MIG svařování

První metodou je svařování pomocí technologie MIG. Zde se používá inertní plyn, Metal Inert Gas. Tento plyn jen velmi málo nebo zcela vůbec reaguje s roztaveným kovem. Mezi inertní ochranné plyny se řadí například argon, helium, nebo směsi z těchto plynů.

MAG svařování

Druhá metoda, kterou u tohoto typu svařování máte k dispozici, je metoda MAG. Zde svařujete za pomocí ochranné atmosféry aktivního plynu, v angličtině Metal Active Gas. Zde se k plynu nosnému, kterým je opět nejčastěji argon, přidává ještě další plyn. Jedná se nejčastěji o oxid uhličitý nebo kyslík. Někdy se argon v tavné lázni nevyskytuje vůbec a používá se jen oxid uhličitý.

Kovovýroba

Svařování metodou MIG/MAG se využívá v celé řadě průmyslových odvětví, lze ji ale využít i v domácím hobby prostředí. Základem je vždy přísné dodržování pokynů pro bezpečnost práce. Pomocí MIG/MAG svařování se vyrábějí také rozsáhlé ocelové konstrukce, nádrže, nebo také automobily nebo lodě.

Výhoda této metody

Díky MIG/MAG svařování je možné spojovat díly o různé tloušťce. Spojit lze také dva různé materiály. Vůbec nejzásadnější použití metoda představuje při svařování neželezných kovů. Pro spojování hliníku, hořčíku, titanu a mědi se tato metoda jeví jako jedna z nejlepších. Svařuje se ale také nelegovaná, nízkolegovaná i vysokolegovaná ocel.

Metoda MIG/MAG se řadí mezi oblíbené svařovací technologie.