Cizinci přichází na území České republiky z různých důvodů. Je-li jejich cílem se zde usadit či pracovat, přistupuje k nim stát podle toho z jaké země pochází a jaké soukromé či pracovní vztahy zde mají. 

Základní podmínky pobývání cizince na území České republiky jsou dány především tím, zda se jedná o občana některého z členských států Evropské unie či nikoliv. 

Jako součást Evropské unie nabízí Česká republika přicházejícím cizincům možnost volného přístupu na pracovní trh, s nímž také souvisí povolení k pobytu, které může trvat v podstatě neomezeně. 

Jiná situace ovšem nastává, chce-li v tuzemsku pobývat cizinec ze zemí mimo Evropskou unii. V takovém případě je důležitý především účel pobytu a rodinné vztahy.

Pobyty cizinců v České republice z tzv. třetích zemí (s vízovou povinností)

Jako cizinec můžete žádat o různé druhy pobytů, které navazují na záměr návštěvy České republiky a délku jeho trvání. Občané Evropské unie mohou na naše území vycestovat pouze s platným průkazem totožnosti a pobývat zde libovolně dlouhou dobu. V případě, že zde hodlají pracovat nebo podnikat, mají pouze ohlašovací povinnost na příslušných úřadech.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Rodinní příslušníci občanů EU z třetích zemí

Pokud hodlá dlouhodobě na území České republiky pobývat cizinec s občanstvím státu, který není členem Evropské unie, ale je partnerem, rodičem či ošetřující osobou občana EU, platí pro něj stejná pravidla jako pro občana EU. Taková osoba automaticky získává oprávnění k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Typy pobytů cizinců z třetích zemí

V případě, že se o pobyt za jakýmkoliv účelem uchází občan třetí země mimo režim společného soužití rodiny, nabízí se mu hned několik možností, a to:

  • krátkodobé vízum – nesmí trvat déle než 90 dnů (a opakovat se v 180denním období) a nepovoluje uzavřít pracovně-právní vztah
  • dlouhodobé vízum – nebo také dlouhodobý pobyt má délku trvání nad 90 dnů a je nutné u něj prokázat konkrétní účel

Povolení k dlouhodobému pobytu lze získat v případě, že cizinec hodlá na území České republiky studovat či pracovat, nebo se věnovat vědeckému výzkumu, kulturní či sportovní činnosti apod. 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Kromě zaměstnání a podnikání bývá zpravidla dlouhodobý pobyt udělován v jednodušší administrativě. Každý z uvedených důvodů dlouhodobého pobytu vyžaduje specifickou dokumentaci, např. dlouhodobý pobyt za účelem studia vyžaduje mimo jiné také doklad o přijetí.

Dlouhodobé pobyty za účelem zaměstnání nebo podnikání

V případě zaměstnávání cizinců se nabízí zaměstnavateli dvě varianty žádosti o dlouhodobý pobyt pracovníka. Jedná se o zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu. 

Tyto se vzájemně odlišují zejména požadavky na kvalifikaci zaměstnance – zatímco zaměstnanecká karta se uděluje řadovým zaměstnancům, modrá karta je určena pro vysoce kvalifikované pracovníky (obvykle držitele vysokoškolského diplomu nebo takové, kteří úspěšně dokončili vyšší odborné vzdělávání). V případě, že se cizinec chystá na území České republiky podnikat, dokládá k žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání také příslušnou dokumentaci o vzniku fyzické nebo právnické osoby (živnost, zakládající listina společnosti). Další informace najdete na stránkách irsczech.com.