Stavební úpravy sice přispějí úspornosti a snížení uhlíkové stopy budovy. Samy o sobě jsou však polovičním řešením. Chytrá automatizace tato opatření ideálně doplní. Efektivně řídí technologie a energie a zajistí udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Jde o vhodné ekologické řešení pro moderní domy i větší budovy.

Snaha o ochranu životního prostředí se promítá do spousty sfér dnešního života a z médií to vnímáme na denní bázi. Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) v příštích desetiletích pravděpodobně značně promění oblasti jako je průmysl, zemědělství, ale například i stavebnictví a bydlení.

Shot of a young architect resting on some blueprints and looking at a piggybank

Snaha o ekologickou domácnost není již v dnešní době nic neobvyklého. Někdo ji chápe jako změnu svých návyků, eliminování odpadu a podobně. Z druhé strany se nároky na ekologičtější a energeticky méně náročnější bydlení projevují v novostavbách domů, případně větších objektů jako jsou sídla firem, školní budovy a tak dále.

Co je energetický management?

Jedním ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budov je takzvaný energetický management, který má za cíl efektivní snížení spotřeby energie a tím pádem větší šetrnost. V rámci energetického managementu se snažíme energii optimálně využívat a zapojit i vlastní zdroje jako například fotovoltaiku (FVE). Je potřeba energie monitorovat a určovat priority pro spotřebu. To vše má přinést snížení uhlíkové stopy a ušetřit peníze.

Skvělá okna nejsou všechno

Podobným snahám jdou dnešní budovy naproti svou konstrukcí, stavebním řešením a technickým vybavením. Běžně se již stavějí nízkoenergetické nebo pasivní domy. Základem je řádné zateplení, čehož se dosahuje využitím vhodných materiálů, provedení bez tepelných mostů i kvalitními drahými okny, která slibují řádné těsnění. Důsledkem toho v domech logicky přibývá i technologií, utěsněný dům si vyžaduje například ventilaci či rekuperaci vzduchu nebo šetrnější a regulovatelnější zdroje tepla. Hojně jsou využívaná LED světla, která šetří spotřebu elektřiny. Osazují se fotovoltaiky, budují retenční nádrže a další.

Po přijetí všech podobných opatření přichází přesvědčení, že pro udržitelnější domácnost nelze udělat více.

Je to samozřejmě vhodné řešení, nicméně poloviční. Najednou se člověk ocitne v domácnosti, kde je více technologií a musí je nějak ovládat. Ale vše správně nastavit a řídit energie ve smyslu energetického managementu je pracné a zabere spoustu času. A hlavně, ručními zásahy se nikdy nepodaří dosáhnout dlouhodobé perfektní efektivity energií. Je přitom škoda nevyužít naplno potenciálu úspor, který přináší poměrně vysoké investice do takových opatření. Budova zkrátka nikdy nebude plně ekologická, pokud se kromě stavebních úprav nepromění i její samotný chod.

Chytrý energetický management

Již existují způsoby, jak toho docílit, aniž by člověk musel denně věnovat čas ovladačům, tlačítkům a ovládacím panelům. Za obyvatele toto dělá inteligentní elektroinstalace a automatizace, kterou umožňuje například systém Loxone. Centrální řídicí jednotka (Loxone Miniserver) technologie propojí a stará se o ně sama. A to maximálně efektivně – v první řadě zajistí, aby se zbytečně netopilo, nesvítilo a podobně. Rozhoduje se podle aktuálních hodnot, přítomnosti v místnostech i přednastavených režimů.

Zabrání tomu, aby peníze za teplo létaly oknem ven. Když otevřete okno, po chvíli se topení automaticky vypne. Na dosažení vnitřní teploty se podílí topení (či klimatizace) i stínění. Žaluzie se samy hýbou a výkon vytápění se reguluje tak, aby se ideální hodnoty dosáhlo nejefektivnější kombinací obou.

Loxone dále dosahuje chytrého energetického managementu, kdy si výše popsané procesy vezme do své správy. Veškeré energie průběžně monitoruje a automaticky ovládá například i integrované spotřebiče.

O dodávkách energií pro jednotlivé technologie a spotřebiče rozhoduje podle priority i množství vlastní vyrobené energie. Zkrátka na základě naměřených hodnot pružně nakládá s energiemi přesně podle daných kritérií. Do Loxone lze integrovat spotřebiče s vhodným rozhraním, všechny běžné domácí technologie, i třeba fotovoltaiku nebo retenční nádrž. Obyvatelé jsou nejenže zbaveni pracného ovládání, v mobilní aplikaci mohou odkudkoli sledovat energetické statistiky a případně měnit nastavení, režimy a priority.

Okamžité a méně nákladné řešení

Jak už jsme zmínili, stavební a technická opatření si vyžadují nemalou investici. Často v milionech korun. Oproti tomu je chytrá elektroinstalace nižším výdajem, výrazně však posílí šetrnost budovy. Cena se pohybuje od desítek po stovky tisíc, záleží však primárně na velikosti budovy, počtu integrovaných technologií a požadavcích majitelů.

Automatizovat budovu je navíc velmi rychlé. Inteligentní elektroinstalace (ať už v novostavbě nebo při rekonstrukci) je často dokončená v řádu několika dnů včetně konfigurace. Porovnejme to na příkladu školní budovy. V případě stavební rekonstrukce jsou žáci často na několik měsíců vyhnáni do provizorních prostor a chod školy to výrazně naruší, navíc instituce platí milionové částky. Instalace chytrých komponent je levnější a prakticky do týdne může být hotovo bez výrazného narušení výuky.

Technologie umožňující dosažení ekologického provozu budov jsou již standardem. Nyní je třeba začít jejich potenciál skutečně naplno využívat: aby se stalo standardem i jejich inteligentní řízení.


Na stěny rodinného domu se hodí venkovní osvětlení, které vám pomůže v lepší orientaci, když se budete u domu pohybovat v noci.