Příprava na přijímací zkoušky se nejčastěji týká žáků devátých tříd a studentů 4. ročníků maturitních oborů, kteří se chystají ve studiu pokračovat. Toto období je mírně náročné jak pro samotné žáky a studenty, tak i pro jejich rodiče a nejbližší okolí. Je to období plné stresu a očekávání, které není radno podcenit a úspěšné složení přijímacích zkoušek vyžaduje přípravu.

Jak začít s přípravou

Před začátkem jakékoliv přípravy je potřeba se rozhodnout, na jakou školu nebo obor se bude žák či student hlásit. Školy a obory jsou velmi různého zaměření a proto i přijímací zkoušky se v mnohém liší. K rozhodnutí a získání potřebných informací mohou sloužit veletrhy pro studenty právě s nabídkou škol a oborů, téměř všechny školy pořádají dny otevřených dveří, kde budou zájemcům poskytnuty potřebné informace a zodpovězeny otázky. Další možností jsou informační letáčky a brožurky daných škol a jejich internetové stránky.

Konkrétní ukázky přijímacích testů

Jestliže padne finální rozhodnutí, na jakou školu bude podána přihláška, nastává čas pro získání konkrétních vzorových přijímacích testů. Tyto informace podá přímo daná škola a často jsou k dispozici na jejich internetových stránkách. Přijímací testy se samozřejmě každý rok obměňují, ale rámcově zůstávají velmi podobné. Dalším krokem může být zajištění studijních materiálů, které jsou potřebné k úspěšnému složení dané přijímací zkoušky.

Doučování a kurzy

Většina základních škol poskytuje svým žákům devátých tříd doučování právě pro přípravu na přijímací zkoušky. Rozšíří si tak záběr vědomostí a znalostí, které získávají během normálního učiva. Další variantou může být soukromé doučování, kdy bude dítěti věnována individuální pozornost a příprava. Studenti maturitních ročníků mají možnosti velmi podobné, ovšem s rozdílem, že přípravné kurzy pořádají častěji přímo vysoké školy nebo vyšší odborné školy, kde se bude student ucházet o přijetí. Příprava k přijímacím zkouškám vyžaduje zájem a čas, který bude učivu věnován a velmi důležitá je také podpora rodiny a okolí.