Koronavirus  SARS-CoV-2 se za poslední rok stal největší noční můrou politiků, zdravotníků, restauratérů i běžných občanů, kterým brání ve vykonávání pracovní činnosti i oblíbených koníčků. Zároveň vznikl i velký zmatek kolem používání roušek a respirátorů. Pojďme si to nyní ujasnit.

Koronavirová opatření: kdy si vzít roušku a kdy respirátor

Koronavirus SARS-CoV-2 se za poslední rok stal největší noční můrou politiků, zdravotníků, restauratérů i běžných občanů, kterým brání ve vykonávání pracovní činnosti i oblíbených koníčků. Covid-19 hrůzně zasáhl většinu zemí světa, přičemž se Česká republika již delší dobu smutně chlubí jedněmi z nejhorších statistik počtu nakažených. V důsledku toho vešla na začátku března v platnost nová koronavirová opatření, která ho mají za úkol zpomalit.

Aktuální koronavirová opatření

Česko poměrně dlouho volalo po transparentním systému, jenž by rychle a přehledně informoval o aktuální situaci. Za tímto účelem vznikl protiepidemický systém, zkráceně PES. PES je na základě indexu rizika rozdělen do pěti stupňů, přičemž se ke každému z těchto stupňů vztahují specifická opatření. Tato opatření začínají platit ve chvíli, kdy index rizika setrvá několik dní v určité hodnotě.

Česká republika ovšem již delší dobu setrvává v nejvyšším stupni systému, v důsledku čehož vešla v platnost důraznější koronavirová opatření, s nimiž PES nepočítal. Mezi tato opatření patří omezení pohybu napříč okresy (s platností od 1. 3. do 21. 3. 2021) i v rámci domovské obce a povinnost nosit ve všech venkovních i vnitřních prostorech (vyjma domova) ochranu úst. Cílem těchto opatření je zpomalit šíření onemocnění Covid-19 a ulevit tak nejen nemocnicím či zdravotnickému personálu.

Koronavirová opatření a pohyb mezi okresy

Od 1. 3. do 21. 3. platí zákaz překročení hranic okresů, stejně jako hlavního města Prahy. Všichni občané by proto během tohoto období měli setrvat v rámci jednoho okresu i obce. Nemusí se přitom jednat nutně o místo trvalého bydliště. Pokud se například v této době rozhodnete trávit čas s rodiči, můžete, ale musíte zde zůstat po celou dobu trvání opatření.

Mezi výjimky tohoto opatření patří cesta do zaměstnání, případně za výkonem podnikatelské činnosti. Stejně tak můžete vyrazit na cestu za účelem zajištění nezbytných potřeb pro své příbuzné nebo blízké. Výjimka platí i pro nezbytné cesty do zdravotnických zařízení či k veterináři a za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Platí též pro pohřby, cesty zpět do místa trvalého bydliště a cesty do zahraničí.

Ve všech případech ovšem musíte prokázat účel své cesty. Buď potvrzením od zaměstnavatele, nebo prostřednictvím písemného, čestného prohlášení. Toto prohlášení pak ukážete policejní kontrole stojící na hranici okresu. Mimo tradiční fyzickou podobu jsou platné i elektronické verze prohlášení. Vzor můžete nalézt na stránkách vlády.

Kdy a kam nosit respirátor a kdy postačí rouška

V době vzniku opatření omezujících pohyb mezi okresy vešla v platnost také povinnost mít zakrytá ústa a nos ve veškerých venkovních i vnitřních prostorech (mimo byt, dům nebo třeba hotel). Na některých místech je přitom tato povinnost navíc podmíněna ochrannou pomůckou dýchacích cest s účinností alespoň 94 % – tedy nošením FFP2 nebo KN 95 respirátoru, případně nanoroušky.

Všechny zmíněné pomůcky by měly být bez výdechového ventilu. Namísto respirátoru nebo nanoroušky můžete také požít dvě běžné, chirurgické roušky nasazené na sobě.

Ochranné pomůcky s 94% ochrannou je nutné mít nasazené v MHD, čekárnách, prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických služeb a na mezinárodních letištích. Na zbylých vnitřních místech, pracovišti, venku v zastavěném území obce a mimo zastavěné území obce, kde se mohou dvě osoby dostat do styku na vzdálenost kratší 2 m, si vystačíte s běžnou chirurgickou rouškou.