Ohledně pracovního povolení pro cizince si nejdříve ujasněte, zda ho vůbec potřebujete. Pokud jste ze zemí EU, Norska, Islandu, Švýcarska či Lichtenštejnska, nebudete ho potřebovat.

O pracovní povolení žádá pouze člověk, který je občanem země mimo Evropský hospodářský prostor. V současné krizové době je proto nutností mít pracovní povolení pro Ukrajince.

Zaměstnanecká karta

Pracovní povolení a povolení k pobytu v sobě zahrnuje zaměstnanecká karta, kterou vydává Ministerstvo vnitra ČR. Jsou na ní uvedeny identifikační údaje držitele a definice práce, kterou bude v ČR vykonávat. Držitele opravňuje k pobytu delšímu než 3 měsíce a platí 2 roky. Poté je možné její platnost prodloužit.

Jak si o pracovní povolení zažádat?

 • Žádat o pracovní povolení pro cizince je možné pouze v případě volného místa, jež je evidováno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tyto volná místa jsou se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na portálu Ministerstva vnitra ČR a lze v nich vyhledávat. Každé má přidělené unikátní číslo, které je potřeba vyplnit v žádosti o zaměstnaneckou kartu.
 • Cizinec žádost podává osobně na české ambasádě v jeho zemi nebo tak může učinit na území ČR, a to na pracovištích Ministerstva vnitra ČR. Žádat je potřebné s předstihem, ideálně alespoň 3 měsíců. Je to kvůli lhůtě 60 dní, kterou má ministerstvo pro rozhodnutí o pracovním povolení. Ve složitějších případech je tato lhůta až 90 dní.
 • V dalším kroku musíte tedy vyplnit speciální formulář nazvaný Žádost o zaměstnaneckou kartu. V té je nutné kromě identifikačních údajů vyplnit také výše zmíněné unikátní číslo pracovního místa, o které se ucházíte.
 • Poté je potřeba uhradit správní poplatek. Při podání žádosti na ambasádě ČR ve vaší zemi je to 5 000 Kč ve vaší měně. Při žádostech na Ministerstvu vnitra ČR tento poplatek činí 2 500 Kč a nelze ho uhradit v hotovosti. Platí se formou kolkové známky.
 • K této žádosti následně musíte doložit další doklady, a to:
 1. platný cestovní doklad
 2. doklad o zajištění ubytování
 3. fotografii, která odpovídá vašemu aktuálnímu vzhledu
 4. pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či smlouvu o budoucí pracovní smlouvě – mzda na smlouvě nesmí být nižší, než je minimální měsíční mzda a rozsah práce musí být alespoň 15 hodin týdně
 5. pokud to vaše budoucí pracovní pozice vyžaduje, musíte předložit také doklad o dostatečné kvalifikaci a odborné způsobilosti pro tuto práci
 6. musíte mít připraven také výpis z rejstříku trestů a doklad o bezinfekčnosti – můžete a nemusíte být vyzváni k předložení těchto dokladů
 • Cestovní doklad musí být předložen v originálu, zbylé dokumenty buď v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy ve dvou formách – v originálním jazyce a v úředně ověřeném překladu do češtiny.
 • Pokud bude vaše žádost o pracovní povolení schválena, poté ještě musíte odevzdat v ČR své biometrické údaje. Zaměstnaneckou kartu byste poté měli fyzicky obdržet do 3 týdnů.

Chcete pomoci s vyřízením pracovního povolení pro cizince? Kontaktujte agenturu IRS Czech, která se právě na zajišťování nových zaměstnanců ze zahraniční specializuje.