Průmyslové technologické procesy jsou velice často zdrojem škodlivin, které unikají z místa vzniku do okolí výrobních prostor a přispívají ke zhoršení hygienických podmínek na pracovišti a snížení životnosti a funkčnosti strojního zařízení. Jednou z výrazných nežádoucích emisí, se kterou se můžeme v průmyslu setkat je prach. Prach je obvykle charakterizován jako tuhá částice s průměrem ≤ 500 µm a každý z nás se sním setkává denně na ulici, v přírodě, doma ale i v práci. Prachové částice se kolem nás vyskytují ve vzduchu v různých formách a koncentracích a negativně ovlivňují kvalitu našeho života. Z hygienického hlediska jsou prachové částice posuzovány jako nebezpečná látka. Zvyšování se expozici prachových částic během našeho života ať už v práci nebo v místech našeho bydliště například vlivem průmyslu, může vést k negativním důsledkům na lidský organismus. 

Napříč průmyslovými odvětvími se nejčastěji můžeme setkat s dvěma typy ochran lidského organismu proti prachovým emisím. Zpravidla se jedná o ochranu dýchacích cest osobními pomůckami jako jsou roušky, respirátory a obličejové masky a o ochranu organismu odsávacími systémy, které jsou mnohdy umístěné přímo u zdroje produkujícího prachové emise. 

A picture containing text, indoor, miller

Description automatically generated

Obr. průmyslové odsávání sklářského prachu Rona, a.s.

Jelikož mají prachové částice jinou hustotu než vzduch, ve kterém jsou rozptýlené, mají částice tendenci vlivem působení gravitačního účinku sedimentovat. Abychom zamezili sedimentaci prachových částic ve výrobních prostorách, je nezbytné uvažovat o řešení odsávání prachu. Zóna pro odvod prachu z míst, kde dochází k uvolňování prachových částic se umisťuje pod dýchací oblast pracovníků. Při návrhu odsávání prachu je důležité správně navrhnout, popřípadě zohlednit výkon filtračního zařízení. VZT systém odsávání prachu musí být rovněž správně naprojektován, aby nedocházelo k zanášení potrubních tras. V praxi je mnohokrát vracena přefiltrovaná vzdušnina zpět do výrobní haly, aby nedocházelo uvnitř k příliš velkému deficitu vzduchu. Každý by měl mít na paměti, že při vracení přefiltrované vzdušniny zpět do výrobních prostor dochází ke zvyšování koncentrace nejjemnějších částic prachu, které standartně filtrační materiál nezachytí. Pro zamezení tohoto nepříznivého vlivu zvyšování koncentrace nejemnějších částic, musí být zajištěn minimální přísun vzduchu tzv. hygienické minimum, které stanovuje legislativa týkající se závazných hygienických požadavků na jednotlivé faktory prostředí a větrání. 

Obr. filtrační zařízení řady TEF

Filtrační zařízení je osazeno filtračním materiálem vždy dle zjištění potřeb investora. Filtrační materiál určený pro prach se dělí do kategorií: 

G – filtrační materiál pro hrubý prach (třída G1 – G4) 

F – filtrační materiál pro jemný prach (třída F5 – F9)

H – filtrační materiál pro mikročástice (třída H10 – H14)

U – filtrační materiál pro mikročástice (třída U15 – U17)

Při návrhu odsávání prachu může vzniknout řada problémů, které by neměly být investorem podceňovány. Pro investory je v praxi velice často rozhodující cena investice do odsávacího systému, která může v případě tlaku na úsporu nepříznivě ovlivnit účinnost odlučování, respektive celého odsávání. 

Fotografie:

Filtrační zařízení řady TEF 

Aplikace odsávání sklářského prachu Rona, a.s.