CNC je často využívané slovo v strojírenském průmyslu, jedná se o obráběcí stroje, co ale přesně CNC znamená a co jsou CNC obráběcí stroje a k čemu slouží?

CNC, jak to všechno začalo?

Předchůdce CNC, NC stroje, se objevily již v 50.letech 20. století v USA a Japonsku. Byly to obráběcí stroje doplněné o motor, který se strojem pohyboval. Poměrně rychle byly nahrazeny CNC stroji, které jsou vybaveny počítačem. Počítač urychlil celý proces, umožnil uchovávání dat a zjednodušil celkový proces programování a řízení strojů.

Co přesně je CNC?

NC je numerical control, tedy číslové řízení. CNC je zkratkou pro computerized numerical control, tedy počítačové číslové řízení. Jak už vyplývá z názvu, tak se jedná o automatizované řízení stroje. CNC stroj zpracovává materiál díky pokynům v programu bez manuálního ovládání (funguje sám bez lidské pomoci). Lidé se tedy stávají spíše kontrolory a práci zastává jen stroj vedený programem.

K čemu slouží CNC?

CNC je nedílnou součástí strojírenského průmyslu, jeho hlavní náplní je vrtání a CNC obrábění, broušení, řezání, gravírování nebo ohýbání plechu a trubek. CNC stroje do průmyslu přináší zrychlení výrobního procesu a přesnější práci, snižují cenu a brání zmetkovitosti. Využívá se hlavně v sériové výrobě, ale díky pestrosti v možnostech nastavení a úpravách programů je počítač poměrně samostatný a díky tomu je schopen vyrábět vlastní díly a atypy.

Ovládání

CNC stroj se ovládá přes počítač neboli řídící systém. Obsluha stroje zadá pokyny pomocí souřadnicového programu na ovládacím panelu. Stroj pak již funguje podle předem nastaveného programu a člověk je zde už jen jako dozor.

Jaké materiály mohou zpracovávat CNC stroje?

CNC stroje jsou primárně určeny na tvrdé materiály. Hlavním materiálem pro CNC stroje jsou tedy železné i neželezné kovy, plast a někdy i guma a grafit.

Pozitiva CNC strojů

· Nižší náklady na výrobu

· Rychlejší a efektivnější proces práce

· Ekologičtější řešení

· Brání zmetkovitosti a omezuje lidské chybovosti

· Snižuje potřebný počet zaměstnanců


CNC stroje můžete mít i doma v rámci vybavení dílny, kdy můžete dřevo či ocel obrábět doma.