Už je to tady! Zápisy do mateřských školek se blíží. Opět začíná téměř hysterie spojená s nejistotou plynoucí z přeplněnosti zařízení a velkým počtu uchazečů o umístění. Co mají dělat rodiče, jejichž dětem budou tři roky až na podzim? Nebo spádově nepatří do mateřských školek, kde je volno? I když se legislativa změnila k lepšímu ve smyslu otevřených jeslí a existence dětských skupin, stále ještě nemají rodiče na růžích ustláno. Zařízení pro jejich děti není dost. Mateřské školy Praha – ProFamily – přijímají nové děti kdykoliv během roku. Jen je třeba se informovat o aktuální kapacitě.

Rodiče, nezoufejte si, ProFamily vám s přijetím dítěte pomůže

Soukromé mateřské školy Praha, jež od roku 1992 úspěšně fungují na mnoha místech v metropoli, jsou výtečnou alternativou přeplněným zařízením státního typu. Kvalifikovaný pedagogický sbor, milé tety, příznivé prostředí – to vše vytváří podmínky pro zdravý vývoj malých dětí, které zmíněné školky navštěvují. Děti se mohou zdokonalovat v činnostech, které je baví, nebo se mohou novým dovednostem naučit. Pobyty v přírodě, kulturní zážitky, práce se zvířaty, sportovní vyžití, prvotřídní jídelníček a milé vychovatelky tvoří z mateřských školek Praha centra, v nichž se plnohodnotně utvářejí dětské charaktery pro celý život. Systémem výuky se děti připraví i na pozvolný přechod do školy.

Ani rodiče si nemohou stěžovat na nedostatek komunikace. Aktivně participují na programu, volnočasových aktivitách, zapojují se do skladby výuky, jakož mohou s dětmi jezdit na mimopražské pobyty v přírodě, pokud si to přejí. Mateřské školy se pyšní optimální otevírací dobou, která vyhovuje jak rodičům pracujícím od brzkého rána, tak těm, již končí v práci v podvečerních hodinách.