O elektřině se velmi často říká, že je dobrým sluhou, ale zlým pánem. I když se toto tvrzení zdá přitažené za vlasy, je pravdivé. Pokud dokážete udržet elektrický proud pod kontrolou a jednotlivá zařízení i kabeláž bez závad, žádné nebezpečí vám nehrozí. Jenomže pokud se v elektroinstalaci objeví jeden malý zkrat, může v nejhorším případě dojít až k požáru. Abyste takovým závažným škodám předešli, provádějte pravidelně revize elektrospotřebičů, na což si objednejte renomovanou společnost.

Jak probíhá revize elektrospotřebičů?

Revize elektrospotřebičů patří k základním činnostem, které renomovaná revizní firma provádí. Zařízení s přívodem elektrického proudu se totiž nachází nejenom v průmyslových provozech, ale také ve veřejně přístupných prostorách nebo kancelářích. Všechny spotřebiče je nutné pravidelně kontrolovat hlavně z hlediska funkčnosti. Technik na každé zařízení založí revizní kartu, do níž se budou zapisovat všechny zjištěné závady a nesrovnalosti. V případě menších závad dojde k jejich odstranění v rámci revize.

Kdy se provádí revize elektroinstalace?

Kontrole samozřejmě podléhá kromě samotných zařízení i kabeláž. Revize elektroinstalace a elektrorozvodů se většinou provádí při jejím zapojení do elektrické sítě. Typickým příkladem je kolaudace nové stavby nebo renovované nemovitosti. Revize má v tomto případě nezanedbatelné místo v procesu nastěhování, protože bez dokladu o jejím provedení nebude dům připojen do sítě. Bez elektroměru si jednoduše žádných elektrických zařízení neužijete.

Proč oslovit zkušené techniky?

Revize elektro nemůže provádět jen tak někdo. Dokonce se nemůžete obrátit ani na obyčejného elektrikáře, protože ten většinou nedisponuje potřebným certifikátem. Proto se vždy vyplatí oslovit renomovanou společnost, která má v oboru kontroly elektrospotřebičů více než 20 let zkušeností. Pravidelně školení odborníci se zaměřují jak na elektroinstalace a elektrorozvody, tak na elektrospotřebiče. Při práci používají nejmodernější měřicí zařízení, s jejichž pomocí je odhalení závady maličkostí.

Plánujete-li v nejbližší době provádět revize elektrospotřebičů nebo revize hromosvodů, oslovte zkušené techniky z renomované společnosti. O kvalitě prováděných služeb se můžete sami přesvědčit v uživatelských referencích.