Svět obchodu se za posledních několik desetiletí dramaticky změnil. Nyní žijeme v propojené společnosti, kde změna může být rychlá, nepřetržitá a nepředvídatelná.

Rychlé technologické pokroky vytvořily prostředí v rámci, kterého jsou internet, smartphony a sociální média všudypřítomné a globální události jako finanční krize v roce 2008, pandemie koronaviru nebo aktuální konflikt na Ukrajině, zvýšily pocit neklidu, nebezpečí a nepředvídatelnosti.

Pocit jistoty, stability a familiárnosti, na který byli lidé zvyklí, byl nahrazen stavem nestability. Tento typ prostředí lze popsat pomocí zkratky „VUCA”, což znamená v angličtině „Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous”. Český překlad by zněl „volatilní, nejistý, komplexní, nejednoznačný”.

V tomto článku si podrobně vysvětlíme, co VUCA World znamená, a podíváme se na to, jak se můžete připravit a vypořádat s každým z jeho prvků, abyste mohli úspěšně vést v nepředvídatelném obchodním světě.

více v článku...

Co je to VUCA World?

United States Army War College byla jednou z prvních organizací, která použila zkratku VUCA. Stalo se tak po teroristických útocích 11. září 2001. Vojenští plánovači měli obavy z radikálně odlišného a neznámého mezinárodního bezpečnostního prostředí, které se objevilo, a tak jej popsali pomocí pojmu VUCA. VUCA tedy znamená:

  • Volatile (Volatilní) – změna je rychlá a nepředvídatelná ve své podstatě a rozsahu.
  • Uncertain (Nejistý) – přítomnost je nejasná a budoucnost je nejistá.
  • Complex (Komplexní) – do hry vstupuje mnoho různých, vzájemně propojených faktorů, které mohou způsobit chaos a zmatek.
  • Ambiguous (Nejednoznačný) – situace jsou nejasné a nepanuje o nich dostatečné povědomí.

VUCA představuje soubor výzev, kterým jednotlivci, týmy, manažeři a organizace v dotčených odvětvích musí čelit. Jednotlivě mohou být tyto výzvy signifikantní, avšak mohou být skutečně hrozivé, když se spojí dohromady.

PDCA – Plan Do Check Act (plánovat, dělat, kontrolovat, jednat)

Navzdory svým problémům nemusí VUCA představovat stejnou hrozbu pro všechna odvětví. Například určité oblasti obchodu mohou být stabilnější, chráněnější nebo regulovanější. A když jste vy nebo vaše organizace proaktivní a nastavíte agendu na změnu, je méně pravděpodobné, že se vás rozsah jejích hrozeb naplno postihne.

Proč je VUCA World důležitý?

Mnoho lidí předpokládá, že volatilita, nejistota, komplexita a nejednoznačnost budou v obchodním světě stále více převládat. Jestli chcete řídit týmy ve věku VUCA, měli byste si být vědomi všech změn, které může tento druh prostředí způsobit.

Prostředí VUCA může:

  • Destabilizovat osoby a vyvolat v nich úzkost.
  • Oslabit jejich motivaci.
  • Překazit jejich kariérní kroky.
  • Udělat z neustálého přeškolování a reorganizace nutnost.
  • Vyžadovat ohromné množství času a úsilí k boji.
  • Zvýšit šance, že lidé budou dělat špatná rozhodnutí.
  • Paralyzovat rozhodovací procesy.
  • Ohrozit dlouhodobé projekty, vývoj a inovace.
  • Zahltit jednotlivce a organizace.
  • Vybrat si svou daň na vnitřní kultuře.
  • „Infiltrovat se” dovnitř a vytvořit prostředí VUCA v rámci organizací.

Pokud je odvětví nebo organizace, ve které působíte, ovlivněna tímto prostředím, budete muset přehodnotit způsob, jakým vy a váš byznys fungujete.

VUCA World si žádá nové vůdce

Přestože VUCA může pro určitá odvětví působit nevyhnutelně, můžete vést sebe, svůj tým a organizaci, abyste zmírnili její dopady. Tuto situaci můžete dokonce využít ve svůj prospěch.

Klíčem k řízení v tomto prostředí je rozdělit VUCA na jednotlivé části a identifikovat volatilní, nejisté, komplexní nebo nejednoznačné situace. Každý typ situace má své vlastní příčiny a řešení, takže byste se měli snažit řešit jednu po druhé.

Johanesen ve své knize navrhuje rámec, který můžete použít při řešení hrozeb VUCA nazvaný VUCA Prime. Navrhuje, abyste udělali následující:

Postavte proti volatilitě vizi

  1. Přijměte a osvojte si změnu jako stálý, nepředvídatelný rys vašeho pracovního prostředí. Nebraňte se tomu.
  2. Vytvořte silné, přesvědčivé prohlášení o cílech a hodnotách týmu a vybudujte jasnou a sdílenou vizi budoucnosti. Ujistěte se, že jste členům svého týmu nastavili flexibilní cíle, které můžete v případě potřeby pozměnit. To jim pomůže orientovat se v nevyřešených a nestálých situacích a rychle reagovat na změny.

Seznamte nejistotu s porozuměním

  1. Zastavte se, poslouchejte a rozhlédněte se kolem sebe. To vám může pomoci pochopit a vyvinout nové způsoby myšlení a jednání v reakci na prvky VUCA.
  2. Udělejte z investování, analyzování a interpretací obchodních a konkrétních informací prioritu, abyste nezůstali pozadu. Zůstaňte v obraze díky novinkám z oboru a pozorně naslouchejte svým zákazníkům, abyste zjistili, co chtějí.
  3. Podrobte se kritice a ohodnoťte svůj výkon. Zvažte, co jste udělali dobře, co vás překvapilo a co byste příště mohli udělat jinak.
  4. Simulujte situace a experimentujte s nimi, abyste mohli prozkoumat, jak se mohly odehrát a jak na ně budete v budoucnu reagovat. Snažte se předvídat možné budoucí hrozby a navrhovat pravděpodobné reakce. Hraní, plánování scénářů, krizové plánování a hraní rolí jsou užitečné nástroje pro práci s předvídatelností a vytváření vašich reakcí.

Reagujte na komplexitu pomocí srozumitelnosti

  1. Komunikujte se svými lidmi. Ve složitých situacích jim jasně vyjádřená sdělení pomáhají pochopit směřování vašeho týmu nebo organizace.
  2. Rozvíjejte týmy a podporujte spolupráci. Situace v rámci VUCA jsou často příliš komplikované na to, aby je zvládla jedna osoba. Takže vytvářejte týmy, které mohou efektivně pracovat v rychle se měnícím a nepředvídatelném prostředí.

Bojujete s nejednoznačností za pomoci agility

  1. Prosazujte flexibilitu, přizpůsobivost a bystrost. Plánujte dopředu, ale zároveň začleňte alternativní variantu a buďte připraveni změnit své plány podle toho, jak se události budou vyvíjet.
  2. Najměte, rozvíjejte a podporujte osoby, kteří prosperují v prostředí VUCA. Tito lidé jsou pravděpodobně spolupracují, jsou spokojeni s nejednoznačností a změnou a mají komplexní schopnosti myšlení.
  3. Povzbuzujte své lidi, aby přemýšleli a pracovali mimo jejich obvyklé funkční oblasti, čímž zvýšíte jejich znalosti a zkušenosti. Střídání práce a cross-training mohou být vynikajícími způsoby, jak zlepšit agilitu týmu.
  4. Veďte členy svého týmu, ale nediktujte jim ani je neovládejte. Vytvořte prostředí pro spolupráci a tvrdě pracujte na dosažení konsenzu. Podporujte debatu, nesouhlas a participaci od všech.
  5. Přijměte „kulturu nápadů”. Kevin Roberts z reklamní agentury Saatchi a Saatchi vytvořil tuto alternativní definici VUCA: „Jasná, neskutečná, bláznivá a ohromující.” To popisuje druh energické kultury, která může nabídnout týmům a organizacím kreativní a agilní náskok v nejistých časech.
  6. Odměňte ty členy svého týmu, kteří přijdou s vizí, projeví porozumění, srozumitelnost a obratnost. Ukažte svým lidem, jakého druhu chování si ceníte, tím, že zdůrazníte inovace a vypočítané kroky rizika.

Varování:

Někteří lidé mohou tíhnout k použití VUCA jako omluvu pro nedostatek jednání, plánování nebo směřování v jejich práci. Je důležité, abyste si jako manažer byl vědom odbyté práce a přijal vhodná opatření k vyřešení problému.

Výhody řízení ve VUCA Worldu

V rámci odvětví nebo organizací, které jsou ovlivněny VUCA, máte na výběr. Buď dovolíte VUCA, aby vás „řídila”, přetěžovala a zahlcovala nebo ji přijmete a budete řídit vy ji, abyste společně se svým týmem mohli zmírnit její dopady. Když se rozhodnete přijmout VUCA, rozhodnete se učinit ze sebe a svých lidí méně zranitelné entity a umožníte každému, aby se vypořádal s nekontrolovatelnými, nepředvídatelnými silami.

Problematiku okolo VUCA můžete vnímat jako výzvu ke zlepšení vůdčích a manažerských schopností. Můžete ji proměnit v příležitost, jak zefektivnit svůj tým, když se zaměříte na následující oblasti:

  • Implementace: pracujte se svými lidmi na řešení hrozeb VUCA na týmové úrovni.
  • Rozhodování: vnímejte komplexitu a nejistotu spíše jako hnací síly pro hlubší pochopení problému, než dospějete ke konečnému rozhodnutí, než jako drtivou sílu, která má vaše plány zhatit.
  • Inovace a kreativita: považujte inovaci procesů a pracovních postupů za způsob, jak se vypořádat s VUCA, než za něco, co by kvůli tomu mohlo trpět.
  • Hledání příležitostí: hledejte lepší nabídky a příležitosti, místo toho, abyste spoléhali na své dosavadní prodejce a dodavatele. Ve světě VUCA mohou být tyto příležitosti pomíjivé, takže musíte zůstat ve střehu a využít je, jakmile se objeví.
  • Teambuilding a organizační kultura: nesnáze a výzvy mohou narušit soustředění osob, ale také mohou zaměřit jejich pozornost a povzbudit je k tomu, aby pracovali na společném cíli.
  • Nábor: zlepšete agilitu týmu tak, že budete podporovat stávající zaměstnance a zároveň nabírat nové osoby, které se cítí dobře v méně strukturovaných a neustále se měnících prostředích.

Překážky řízení ve VUCA Worldu

Jednou z největších výzev řízení ve světě VUCA jsou členové týmu, kteří odolávají změnám. Ti mohou odmítnout přijmout fakt, že se svět vyvinul, chtějí setrvat u „vyzkoušených a ověřených” metod nebo jednoduše nejsou schopni vnímat úplný obraz. Mohou být dokonce paralyzováni strachem a nepodniknout žádné kroky.

Nepředvídatelnost VUCA často dělá z tradičních, organizačních struktur řízených shora dolů zastaralé entity, takže se vyvarujte používání neflexibilního, autokratického stylu vedení. Ve světě VUCA jsou spolupráce, participace, debaty, ba dokonce i nesouhlas důležitější než poslušnost, rozkazy a skupinové myšlení – umožňují vám totiž zůstat flexibilní a rychle jednat.

Klíčové body VUCA

Zkratka VUCA znamená volatilita (Volatility), nejistota (Uncertainty), komplexita (Complexity) a nejednoznačnost (Ambiguity). Popisuje situaci konstantních, nepředvídatelných změn, které v současnosti představují určitých odvětvích a oblastech obchodního světa normu.

VUCA vyžaduje, abyste se vyhnuli tradičním, zastaralým přístupům k řízení a leadershipu a každodenní práci. Ty jsou obvykle příliš pomalé a omezené na to, aby byly v turbulentním prostředí efektivní.

Novější, agilnější a pragmatičtější proces je klíčem k efektivnímu řízení ve světě VUCA. Udělejte z vize, porozumění, srozumitelnosti a obratnosti své hlavní zásady, abyste zvládli čelit hrozbám VUCA a proměnili je ve svůj prospěch.

Ing. Vítězslav Kotík, MBA


Agentura JMP media nabízí psaní článků, správu sociálních sítí a konzultace ohledně PPC reklamy.