Šrouby patří mezi nejčastěji používaný spojovací materiál. Jaké druhy šroubů rozeznáváme a kde všude se s nimi lze setkat?

Šrouby patří mezi nejčastěji používaný spojovací materiál. Jaké druhy šroubů rozeznáváme a kde všude se s nimi lze setkat?

Co je šroub

Pod pojmem šroub se rozumí otočná strojní součást. Její hlavní funkční částí je vnější závit. Šroubový spoj je tvořen šroubem a maticí.

Spojení šroubu a matice je velmi pevné a spolehlivé, přesto má ovšem výhodu v rozebiratelnosti. Odlišný typ spoje, avšak v praxi často nepřesně pojmenovávaný, se vytváří s pomocí vrutu, což je samořezný šroub, který je určen především do použití v měkkých materiálech. Vrut tedy nemá protikus v podobě matice.

Rozdělení šroubů

Šrouby lze rozlišit dle celé řady kritérií. Nejčastěji to bývá dle hlavy a jejího tvaru, dále podle rozměru dříku, závitu a řady dalších.

Při rozlišení šroubů dle hlavy můžeme vymezit dvě základní skupiny, a to šrouby, které hlavu mají a takové, které ji nemají. Dále se dělí na zapuštěné a nezapuštěné. Budeme-li šrouby dále třídit dle tvaru hlavy se nejčastěji se můžeme setkat především se šrouby s šestihrannou hlavou, případně šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem.

V praxi je také důležité rozdělení podle pohonu, který určuje jaký bit se použije na zavrtání. Většinou to bývá pohon průběžný či křížový. Pohon se také někdy lidově označuje jako drážka, správný výraz, se kterým pracují technické normy, je však pohon.

Rozděleny mohou šrouby být taktéž dle materiálu, a to konkrétně na ty vyrobené z černé oceli, dále pozinkované oceli, šrouby v nerezovém provedení A2 a mosazné.

Další části šroubového spoje

Podobně lze rozdělit i matice, a to na šestihranné, čtyřhranné matice, kruhové, korunové, uzavřené a matice zvláštního tvaru. Nejčastěji se v praxi objevují především první uvedené.

Možnou součástí šroubového spoje jsou také podložky. Veškeré části se v technické praxi nejčastěji objevují jakožto normované, tj. vyrobené dle platných norem. Důvodem je snadná vyměnitelnost jednotlivých součástí spoje.

O společnosti i Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Rozsáhlou nabídku šroubů a dalších montážních součástek naleznete v portfoliu značky TME. TME neboli Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je polská společnost, jejíž sídlo se nachází ve středním Polsku ve městě Lodž.

Díky vlastnímu expedičnímu a skladovacímu centru s celkovou plochou 18 800 m² má TME většinu položek z produktové nabídky okamžitě k dispozici. Denně je tak toto logistické zázemí schopno odbavit 5000 zásilek.

Díky tomu patří skupina TME k předním evropským dodavatelům elektronických součástek a komponentů. A to vždy s maximálním důrazem na vysokou jakost jednotlivých výrobků i precizní úroveň všech poskytovaných služeb.

Přes neustálé upevňování vlastní pozice lídra trhu je zároveň cílem prosazovat politiku udržitelného rozvoje, s níž také souvisí ohleduplný přístup k životnímu prostředí.