Burton Goldberg v „Heart Disease“ uvedl skutečnost, že Reishi houba prokazatelně snižuje krevní tlak. V díle je uvedena studie na 54 lidech při průměrném věku necelých 59 let, kteří byli zařazeni do studie z důvodu vyššího krevního tlaku nad 140/90. Zvláštností u všech lidí byla neschopnost snížit krevní tlak pomocí chemických léků. Reishi houba byla aplikována vybraným lidem ve formě výtažku 3x denně po dobu pouhých 4 týdnů. Výsledek byl překvapením. U všech 54 lidí došlo k významnému poklesu krevního tlaku pod 140/90. Linda White v „The Herbal Drugstore“, konstatuje taktéž, že Reishi houba aplikovaná na lidech snižuje krevní tlak a optimalizuje cholesterol a triglyceridy. Současně působí proti shlukování krevních destiček, tedy omezuje tvorbu sraženin, které by způsobily infarkt nebo mrtvici.

Reishi účinky

Phyllis A Balch v „Prescription For Dietary Wellness“ uvádí, že již ve starověku Číňané

Reishi účinky pokládali jako nejúčinnější z celé škály léčiv. V současnosti japonská vláda uznává Reishi jako účinnou pro léčbu rakoviny. Dr. Michael Tierra v „Treating Cancer With Herbs“ potvrzuje výsledky výzkumu v Moskvě v Centru výzkumu rakoviny – Reishi účinky efektivně posilují imunitní systém hostitele – dochází k pozitivnímu boji s rakovinou a k zpomalování nádorového růstu. Reishi houba je jedna z nejvšestrannějších léčivých hub. V Asii se od nepaměti aplikuje jako energetické tonikum s hlavním cílem podpořit dlouhověkost a s tím celkového zdraví bez nemocí.

Houba Reishi

Čínská medicína aplikuje s úspěchem houbu Reishi u syndromů, které se vyznačují nedostatkem životní energie. Houba Reishi je ideální léčivo pro typického Američana, trpícího trvalým stresem. Tento člověk se vyznačuje omezenou životní silou, s velkou pravděpodobností zdravotně strádá a má zanešené tělo škodlivinami. U takového těla se zákonitě postupně vyvine rakovina, které je následně atakováno toxiny z chemoterapie. Donald Yance v „Herbal Medicine Healing Cancer“ dále píše: A to je právě chvíle pro použití Reishi. Účinky Reishi jsou regulační a přínosné pro obnovení homeostázy. Posílením imunity se zvyšuje hladina leukocytů, hemoglobinu, krevních destiček a obranných buněk bojujících proti rakovině. Houba Reishi zvyšuje energii a zkvalitňuje spánek.