Jazyková škola Kladno pořádá nejen jazykové kurzy angličtiny pro děti, ale také firemní kurzy angličtiny Kladno a firemní kurzy němčiny Kladno, a také kurzy angličtiny Kladno a kurzy němčiny Kladno pro veřejnost. Zatímco kurzy angličtiny Kladno běží od úrovně “začátečník” až po “pokročilý”, kurzy němčiny Kladno jsou dosud organizovány pro začátečníky až středně pokročilé. Kurzy ruštiny pořádá jazyková škola Kladno zatím pouze pro začátečníky.

více v článku...

Informace, které byste neměli přehlédnout

Školné na výuku v jazykové škole Kladno se platí při zápisu studenta (dítěte či dospělého), a to hotově nebo převodem z účtu. Jakmile bude kurzovné připsáno na účet, zápis studenta do kurzu angličtiny Kladno nebo kurzu němčiny Kladno, případně kurzu ruštiny Kladno vstoupí v platnost. Místo v kurzu angličtiny Kladno, v kurzu němčiny Kladno a v kurzu ruštiny Kladno je rezervováno nejvýše 5 kalendářních dnů, potom rezervace zaniká.

Jazyková škola Kladno se zavazuje v případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci zajistit lektora náhradního. Pokud se jí to nepodaří, proběhne výuka angličtiny Kladno, výuka němčiny Kladno nebo výuka ruštiny Kladno v náhradních termínech. V době školních prázdnin (kromě příměstského tábora jazykové školy Kladno) výuka ruštiny, němčiny ani výuka angličtiny Kladno neprobíhá.

Staňte se klienty jazykové školy Kladno i vy

Z výše uvedeného vyplývá, že jazykova skola Kladno je dosud zaměřena na výuku angličtiny, němčiny a ruštiny. Kurzů angličtiny Kladno a kurzů němčiny Kladno se může účastnit jak veřejnost, tak také firemní zákazníci. Klienty jazykové školy Kladno mohou být jak dospělí, tak děti. Jazykovou školu Kladno je možno navštěvovat buď v semestrálních kurzech, nebo víkendových intenzivních jazykových kurzech angličtiny, němčiny a ruštiny. Pravidelné semestrální kurzy angličtiny Kladno a pravidelné semestrální kurzy němčiny Kladno trvají 16 dnů pro dospělé klienty, 15 týdnů pro děti.