Klíčem k úspěšnému byznysu je promyšlená komunikační strategie. Ta firmě umožňuje prorazit trhem a zaujmout zákazníky. Pokud zájem o vaše produkty či služby vázne, může být na vině právě nedostatečná pozornost vůči účinným marketingovým nástrojům. Používáte vhodné komunikační prostředky a dokážete z nich dostat maximum?

Co je marketingová komunikace?

Marketingová komunikace je jakákoli komunikace vaší značky se zákazníky, která má za cíl podpořit prodej. Spadá do ní například psaní blogu, publikování na sociálních sítích, účast na veřejných akcích a spousta dalších nástrojů.

K čemu je to dobré? Nejen, že díky marketingové komunikaci vaše značka podpoří prodeje, ale zároveň se odliší od konkurence a posílí firemní image. Naváže vztahy se zákazníky, a dokonce se může stát lovebrandem.

Bez komunikační strategie ani ránu

Marketingová komunikace se neobejde bez komunikační strategie. Ta má nejčastěji formu dokumentu, který definuje, co chce značka sdělit, jak to sdělí a také jakým tónem to sdělí.Podoba komunikace by vždy měla zrcadlit firemní filozofii a zastávané hodnoty.

Co všechno patří do komunikační strategie?

 • Co chcete sdělit? Jaká je informace, kterou chcete předat svým zákazníkům?
 • Jakými kanály to sdělíte? Předáte danou informaci blogovým článkem, příspěvkem na sociálních sítích nebo třeba newsletterem?
 • Jaké prostředky zvolíte? Zafunguje lépe text, nebo obrázek? A co třeba zkusit gif či infografiku? 
 • Jakým tónem to sdělíte? Budete tykat, nebo vykat? Jakou slovní zásobu budete používat? Hodí se spíš kratší, nebo delší věty?

Komunikační strategie, marketingová strategie a strategický plán firmy jsou spojené nádoby

Strategický plán firmy určuje dlouhodobé cíle podniku. Marketingová strategie stanovuje, jak těchto cílů prostřednictvím marketingu dosáhnout – například zahájením cenové akce, spuštěním televizní reklamy nebo právě marketingovou komunikací. Komunikační strategie je tedy součástí marketingové strategie. 

Co z toho vyplývá? Nestačí pouze sepsat dokument, prohlásit jej za komunikační strategii a nechat jej upadnout v zapomnění. Komunikační strategie musí vycházet z marketingové strategie – která zase vychází ze strategického plánu firmy. Zkrátka jsou to všechno spojené nádoby.

6 kroků, které vedou k tvorbě úspěšné komunikační strategie

Ke stanovení vhodné komunikační strategie vede cesta s šesti důležitými zastávkami. Pojďme si je krátce představit.

 1. Analýza aktuálního stavu marketingové komunikace

Jak je na tom vaše firma teď? Zamyslete se, co vám funguje a kde je naopak prostor pro zlepšení, který typ zákazníka u vás nejčastěji nakupuje nebo jaké pocity vyvolává vaše značka v potenciálních zákaznících. Proveďte celkovou analýzu trhu. Spoustu inspirace naleznete třeba u svojí konkurence:

 • Jak se prezentuje firma, která nabízí podobné produkty či služby jako vy?
 • Ve které oblasti komunikačních aktivit je o krok před vámi?
 • Vaše mediální komunikace potřebuje mít správné posluchače

Pro tvorbu efektivní komunikační strategie potřebujete vědět, komu své produkty vlastně prodáváte. Představte si cílového příjemce vašeho komunikačního sdělení. K tomuto účelu skvěle funguje vytvoření tzv. ideálních zákaznických person.

Persony jsou fiktivní postavy, kterým přidělíte jména, charakterové vlastnosti i osobní příběhy. Představte si, jaké mají koníčky a motivace. Jsou to ženy, nebo muži? Jak jsou staří a kde žijí? Čím detailněji si představíte svoje publikum, tím snadněji se vám bude vytvářet funkční komunikační strategie.

 • Stanovte si cíle marketingové komunikace

Stanovte si komunikační cíle. Díky komunikačním cílům si ujasníte, čeho pomocí komunikační strategie potřebujete dosáhnout. Komunikační cíle mohou vypadat různě:

 • upevňovat povědomí o značce
 • stimulovat zakoupení produktu či objednávku služby
 • odlišit se od konkurence
 • vytvářet firemní image

Cíle by měly být naprosto jednoznačné, měřitelné a časově ohraničené. Tvořte jak krátkodobé komunikační cíle, tak cíle s dlouhodobým výhledem.

 • Zvolte vhodný komunikační mix

Komunikační mix říká, z jakých kanálů je komunikace vaší značky „namixovaná” – z čeho se skládá. Mezi komunikační kanály patří třeba sociální sítě, webové stránky, firemní blog nebo tištěné letáčky. Zkrátka veškerá média, prostřednictvím kterých se svým publikem komunikujete.

Kterými komunikačními kanály na své publikum nejlépe zacílíte? Vycházejte z analýzy aktuálního stavu a ze zákaznických person. Při výběru komunikačních kanálů mějte na paměti i stanovené marketingové cíle.

Zjednodušeně řečeno: Pakliže prodáváte airsoftové zbraně a vaším cílem je zvýšit tržby, nerozdávejte letáčky na veletrhu kosmetiky.

Jakou bude mít váš komunikační mix skladbu, ovlivňuje:

 • typ a vlastnosti produktu, který nabízíte
 • průběh prodejního procesu
 • cena produktu
 • finanční možnosti vaší cílové skupiny
 • Marketingová komunikace a plán: Kdo je připraven, není překvapen

Stanovte si plán – berte přitom v úvahu cíle, kterých chcete komunikační strategií dosáhnout. Plán by měl zahrnovat:

 • časové milníky
 • plán obsahu a marketingové komunikace
 • personální plán
 • finanční plán

Zaměřte se na to, aby na sebe jednotlivé prvky komunikačního mixu navazovaly a působily konzistentně. Nahodilé používání komunikačních nástrojů by mohlo vaše publikum zmást.

 • Výsledky své marketingové komunikace pravidelně vyhodnocujte

Výsledky se snažte měřit průběžně. Podle výsledků můžete případně „hýbat“ s celkovou strategií a optimalizovat ji. Pro evaluaci můžete využít:

Pokud se na počáteční analýzu, určování komunikačních cílů či načasování kampaní necítíte, oslovte raději specializovanou agenturu. Získáte jistotu, že svoje finance a tolik cenný čas nevyplýtváte zbytečně. Profesionálové se zároveň postarají o to, že vaše komunikační cíle budou splněné na jedničku.